Bušeni piloti izvode se za potrebe dubokog temeljenja građevina kao pojedinačni piloti ili grupe pilota te kao pilotne stijene (ukopani pilotni zidovi) koje služe kao potporne konstrukcije, brtvene zavjese ili složeni potporno-temeljni sklop. Presjek pilota po dubini može biti konstantan (ravni plašt) ili promjenjiv (npr. teleskopski promjenjiv promjer), a ovisno od alata za iskop mogu se izvoditi piloti s proširenjima na stopi ili plaštu.

Pod pojmom bušeni piloti smatraju se kružni piloti promjera od 60 cm do 150 cm, 

Izvedba bušenih pilota uključuje:

  • pripremne radove i izvedbu radnog platoa
  • iskop (bušenje)
  • umetanje armature
  • betoniranje
  • završne radove
  • nadzor i kontrolu kvalitete.

Obračun pilota se u pravilu obavlja na osnovu projektnog troškovnika i izvedenih količina evidentiranih u građevinskom dnevniku. 

GEOINVEST društvo s ograničenom odgovornošću za geotehničke radove
Braće Radić 30, hr-42000 Varaždin / T +385 42 200 255 / F +385 42 200 257 / E info@geoinvest.hr 

OIB 68413703272 / MBS 070066502 / SUD Trgovački sud u Varaždinu / TEMELJNI KAPITAL 30.000,00 kn / UPRAVA Ivan Crnković, Marko Zadravec