Mlaznim injektiranjem (jet grouting) stvaraju se u tlu valjkasta tijela sastavljena od mješavine injekcijske smjese i čestica tla, koji su poboljšanih karakteristika u odnosu na prirodno tlo. Posve se razbija struktura tla, te se čestice miješaju (in-situ) s vezivnim sredstvom, pa nastaje homogenizirana masa poboljšanih svojstava.

Tehnologija se primjenjuje kod raznih vrsta tla s raznim injekcijskim smjesama:

  • vodo-cementne smjese
  • vodo-cementno-bentonitne smjese
  • vapno (čisto vapno, vapno s cementom i dr.) – u posebni slučajevima

Koriste se ekstremno visoki tlakovi: 30-70 Mpa.

Fluid se utiskuje u tlo brzinom 250-330 m/s i ta velika brzina fluida služi za razbijanje (rezanje) strukture tla, premještanje čestica te njihovo miješanje s cementnom smjesom

Tri su osnovna postupka izvedbe mlaznog injektiranja:

  • jednofluidni sustav (injekcijska smjesa)
  • dvofluidni sustav (smjesa – zrak ili smjesa - voda)
  • trofluidni sustav (smjesa - voda - zrak)

Izvedbom injektiranja s 2-fluidnim sustavom postiže se skoro dvostruki promjer valjka u odnosu na 1 fluidni, a kod 3-fluidnog sustava on je približno 3 puta veći od promjera valjka izvedenog s 1-fluidnim sustavom, ali samo 50% u odnosu na izvedbu s 2-fluidnim sustavom.

Utrošak cementa raste s porastom obujma injektiranog tijela ali njegov udio u mješavini cement  - čestice tla pada. Time je dijelom objašnjiv i određeni pad čvrstoće injektirane mase tla kod rada s više fluida u odnosu na jedan.

 

Cijena opreme za rad s više fluida znatno se povećava, a to bitno utječe i na cijenu konačnog proizvoda.

GEOINVEST društvo s ograničenom odgovornošću za geotehničke radove
Braće Radić 30, hr-42000 Varaždin / T +385 42 200 255 / F +385 42 200 257 / E info@geoinvest.hr 

OIB 68413703272 / MBS 070066502 / SUD Trgovački sud u Varaždinu / TEMELJNI KAPITAL 30.000,00 kn / UPRAVA Ivan Crnković, Marko Zadravec