Mikro piloti su piloti s promjerom manjim od 60 cm. Uporaba uključuje potporu građevinama blizu podzemnih iskopa, stabilizaciju pokosa i formiranje potpornih zidova.

Mikro piloti se ugrađuju u tlo pod raznim kutovima radi ojačanja tla. U prvom redu su tlačni elementi i uobičajeno služe za poboljšanje nosivosti, ali mogu podnijeti posmična naprezanja i u ograničenom opsegu savijanje. Mikro piloti se mogu ugrađivati do dubine od 30 m i više. Izvedba uključuje bušenje, ugradnju armaturnog koša i injektiranje.

 

Monitoring uključuje geodetsko opažanje pomaka ili postavljanje inklinometara. 

GEOINVEST društvo s ograničenom odgovornošću za geotehničke radove
Braće Radić 30, hr-42000 Varaždin / T +385 42 200 255 / F +385 42 200 257 / E info@geoinvest.hr 

OIB 68413703272 / MBS 070066502 / SUD Trgovački sud u Varaždinu / TEMELJNI KAPITAL 30.000,00 kn / UPRAVA Ivan Crnković, Marko Zadravec